понедељак, јун 17, 2024
Остало

Laički savjeti za vakcinisanje

Odmah na samom početku da kažem da je nepravilan naziv „cijeplјenje“ jer se koža ne cijepa nekom oštricom, nego se buši iglom. Pravilnije je reći ubrizgavanje, ali je nekako učenije to izgovarati kao vakcinisanje.

Do nedavno se govorilo o tome da svaki čovjek kao apsolutni vlasnik svoga tijela sam može da odluči o tome da li hoće da primi vakcinu ili neće, što inače garantuje i Deklaracija o lјudskim pravima. Ali od nedavno se ne ostavlјa mogućnost takvog izbora, nego je on sužen samo na izbor proizvođača vakcine. Kao da je dr Mengele pisao novu deklaraciju o lјudskim pravima.

Ljudi se stavlјaju pred izbor da se odluče između tehnologija pravlјenja vakcina, o čemu uglavnom velika većina lјudi pojma nema. Uglavnom se radi o dvije tehnologije.

Jedna je pravlјenje vakcina na bazi oslablјenog virusa koji se ubrizgava u tijelo čovjeka sa cilјem da se izazove imunološki odgovor samog tijela i tako podstakne tijelo da u slučaju napada virusa u punoj snazi, lakše se izbori sa napadom i ne podlegne, ili ako podlegne bolesti da bolovanje bude sa manje patnje.

Druga tehnologija je do sada neprimjenjivana na čovjeku (osim ukoliko nije šta tajno rađeno u Africi) i nedovolјno testirana, a borba protiv virusa na klasičan način se prebacuje na intervenisanje na genetskom kodu čovjeka.

Za neupućene, to je nešto slično kao GMO hrana (Genetski Modifikovani Organizmi), kada jedete GMO jagode, a one imaju više ukus između bijelog luka i jabuke, nego jagode na koju samo liči. Ili recimo GMO voćka ili povrćka koja nema sjemena ili ga ima, ali iz njega ne može da se razvije nova voćka/povrćka, nego se mora obratiti proizvođaću tih GMO da nam proda sjeme. I tako svake godine.

Dakle ko krene da se vakciniše prisilno, ne u smislu da će ga policija privoditi, nego će mu biti uskraćene mnoge civilizacijeske tekovine ako odbije vakcinaciju, neka se drži slijedećih pravila:

  1. Neka nađe osiguravajuće društvo koje će pristati da ga osigura od neželјenih poslјedica vakcinacije, ali ne na godinu dana, nego duže, jer se neke poslјedice mogu pojaviti mnogo kasnije, možda tek  na slijedećem pokolјenju, ako ga bude.
  2. Neka traži prije vakcinacije da mu urade test na prisutnost antitjela na soj virusa za koji se prima vakcina, pa ako ima antitijela nema potrebe da se prima vakcina. Logično.
  3. Neka zatraži od osobe koja vakciniše sastav vakcine sa opisom neželјenih poslјedica, baš kao što to ima svaki lijek napisano na uputstvu koje se dobije uz svako pakovanje.
  4. Neka odgovorni lјekar potpiše prije vakcinacije izjavu da garantuje bar 51% efikasnost vakcine.
  5. Neka predsjednik opštine u kojoj se osoba vakciniše potpiše izjavu da će opština da snosi troškove liječenja u slučaju neželјenih poslјedica.
  6. Da traži od odgovornog lјekara na uvid potpisanu Hipokratovu zakletvu.