уторак, мај 28, 2024
Историја

Crkva Svetog Ante u Sarajevu

Mnogi su zgroženi Erduanovom odlukom da pravoslavnu crkvu pretvori u džamiju, pa se nameće logično razmišljanje zašto se onda ovaj proces negdje drugo ne bi obavio u suprotnom smjeru, da recimo džamije pretvara u crkve.

Za sada se niko ne bavi fenomenom pretvaranja crkve u crkvu, što je takođe interesantna pojava ispod našeg  podneblja. U Sarajevu postoji crkva Svetog Ante, kažu da je sagrađena 1882. godine, i u to vrijeme je bila jedina rimo-katolička bogomolja. U njoj je stolovao sarajevski nadbiskup Josip Štadler, očiglednog germanskog porijekla. Znači sve crkve u Sarajevu, pa i mnogo šire, su do tada bile srbske. U Sarajevo je, dakle,  rimo-katoličanstvo došlo krajem  19. vijeka.

Ako pogledamo slijedeće tri slike rimo-katoličkih bogomolja u Sarajevu, spomenutu crkvu, katedralu i crkvu na Malti, te obratimo pažnju na njihovu orjentaciju u smisli strana svijeta, vidimo da je crkva Sv. Ante okrenuta u pravcu istok-zapad, a ostale dvije sjever-jug.

Da možda prva crkva nije bila prvobitno srbska crkva, koju je neki erduanovski tip iz 19. vijeka prepravio na rimo-katoličku?