уторак, мај 28, 2024
Умовања

Koji je status maski?

Velike su nedoumice u narodu po pitanju potrebe i opravdanosti nošenja maski na licu. I sama već dobro narušenog ugleda Svjetska Zdtravstvena Organizacija (SZO) je davala često suprotstavlјene preporuke koje dodatno unosile zbrku. Interesantno je da su ove preporuke vlasti mnogih država sprovodile kao zakonsku obavezu po kojoj su čak i naplaćivali kazne. Preporuku SZO da maske ipak ne moraju da se nose, jer ne pružaju potrebnu zaštitu,  mnoge vlasti kao da nisu ni čule, nego nastavlјaju po svome.

Kako mene lično sam čin pokrivanja lica izuzetno nervira jer narušava lјudsko dostojanstvo i integritet ličnosti, a kvari mi izgled brkova i brade te otežava disanje, odlučio sam da malo pogledam kako na maske gleda postojeća zakonska regulativa.  

Za pokušaj definisanja statusa maski ću da se oslonim na „Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima“, “Sl. glasnik BiH”, br. 58/2008.godine, čije isječke ekrana vidite u tekstu.

Ako nam se prodaje priča da maske nosimo pošto sprečavaju bolest, onda to spada pod član 2. spomenutog zakona i maska mora da se tretira kao lijek.

Logično, lijekovi liječe i sprečavaju bolesti.

Ako se maska koristi iz psiholoških razloga da se putem medija  isprepadani čovjek umiri i smanji stres, onda se može govoriti ne samo o maski kao sredstvu za spriječavanju bolesti nego i o maski kao lijeku koji liječi psihičke poremećaje.

Maska ispunjava i stavove iz člana 2. pošto je napravlјena od supstance bilјnog i hemijskog porijekla.

Znači, da bi neko mogao prodavati lijek tj. maske mora da dobije dozvolu za stavlјanje lijeka u promet.

 A da bi se dobila dozvola za to po članu 35. spomenutog zakona, stav 3. treba uz masku navesti i kontraidikacije i mjere opreza. Dakle, potrebno je da se navede koje negativne efekte može nošenje maske da izazove kod astmatičara, kod lјudi sa devijacijama u nosu, kod srčanih bolesnika, kod psihičkih bolesnika ili lјudi oštećenog sluha, kod djece i trudnica, kao i kod potpuno zdravih lјudi.

Svi koji se bave pravlјenjem maski od koječega i to prodaju, takođe trebaju da se registruju za bavlјenje proizvodnjom medicinskih sredstava, u protivnom svoje proizvode moraju zvati donjim vešom za lice, brnjcom, maskom za maskenbale i sl., a ne smiju koristi naziv „zaštitna maska“, pošto nemaju certifikat da ona štiti od nečega.

Mole se vlasti da ovu problematiku malo dovedu u red, dosta nam je više odokativnog pristupa, gdje svaki čovjek može da tumači ove stvari na svoj način i da maltretira druge sa svojim poimanjem maskizma. Jer ja mislim da se maska nosi na vrh čela, jer hoće virusi da udare i sa visine.

Duško Bošković

P.S. Neka nam lјekarska struka objasni da li se nošenjem maske u slučaju nekog upalnog procesa u usnoj duplјi upala lakše prenosi u pluća, te se recimo od obične grlobolјe može dobiti upala pluća? I da nam objasne od kuda ovoliko pozitivnih na testove, a svi nose maske. Dajte nam malo izvještaja sa okruglih stolova, panela, radionica, simpozijuma lјekara gdje se raspravlјalo na ove teme, ima dosta nejasnoća i oprečnih stavova pa nas interesuje šta je stvarna istina. Da li maske uopšte štite od nečega osim od kazne?