понедељак, јун 17, 2024
Остало

Satanistička simbolika

Srbski krst je izvorno jednakokraki kakav je bio prije pojave hrišćanstva, a takav je i ostao. Hrišćanstvo je za svoj simbol uzelo krst, ali krakova različite dužine, što simbolizuje raspeće, tj. drvenu konstrukciju na kojoj je razapet Isus. Hrišćani su za simbol uzeli simbol smrti i stradanja svog rodonačelnika vjere, simbol na kojem su Rimaljni ubili Hrista. Nakon podjelom hrišćanstva na istočno i zapadno, simbol je ostao u principu isti, ali sa nekim detaljima zavisno od kraja da se napravi međusobna razlika. Krst kao simbol raspeća liči na mač kada se pobode u zemlju ili odloži u korice za pasom i to simbolizuje mir, pošto je oružje odloženo.

Kada se mač izvadi i okrene na gore, dobijemo obrnuti krst, i to simbolizuje ratovanje, oružje je izvađeno da se upotrijebi.

Ovaj obrnuti krst je poznat kao krst Svetog Petra. Petra su htjeli kao Isusovog nasljednika takođe da razapnu na krst, ali je on zahtjevao kao nedostojan Isusove veličine i značaja da ga razapnu na obrnuti krst. Na taj način neće biti izjednačen sa načinom ubijanja Isusa na raspeću.

Papa Vojtila

Vatikan inače koristi ovaj obrnuti krst što se vidi na ovoj fotografiji sa papom Vojtilom kojeg su postavili jer je slavenskog roda, kako bi za interes Vatikana radio na urušavanju najvećeg panslavenskog carstva kojeg su napravili komunisti. Urušavanje carstva je započeo načinjući ga u svojoj rodnoj Poljskoj, koju je Kominterna odtrgla od Vatikana i uključila u svoje carstvo. Vojtila je vratio Poljsku pod Vatikansku kontrolu i nastavio to da radi sa ostalim rimo-katoličkim nacijama.

Ovaj simbol obrnutog krsta ne korisi samo Vatikan za potrebe svoje ezoterije, nego ga koriste i satanisti širom svijeta. Inače je običaj satanista da sve simbole okreću naopako, a ne samo krst. Krst naopako nose muškobanjasta supruga Bila Gejtsa,

Description: invertedcross hashtag on Twitter
Melinda Gejts

i kćerka Klintonovih.

Kada se pogledaju slijedeće slike institucija u Sarajevu mogu se vidjeti naopako okrenute zastave. Postavlja se pitanje da li se okreće zastava zbog nekog nama nepoznatog satanističkog rituala ili zbog toga što se te institucije smatraju nedostojnim? Ili jednostavno nemaju pojma kako im izgleda državna zastava.